L-288VD(chânchậu)

Chân chậu

770,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 435mm
Height 783mm
Width 497mm

Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm
Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-288V (EC/FC), L-285V (EC/FC)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files