LFV-3002S

Sen vòi đơn

3,230,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Vòi Chậu nóng lạnh dành cho chậu kiểu 1 lỗ FC
Lớp mạ Cr/Ni Chất lượng cao
Kết cấu bên trong vững vàng
Van điều khiển bằng sứ có độ bền cao
Chứng nhận chất lượng:Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 & Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-14001

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files