ASU-500V

Bồn tiểu nam

32,310,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 265mm
Height 500mm
Width 1020mm

Bồn tiểu cảm ứng
Công nghệ chống bám bẩn AQUA CERAMIC
Sử dụng 4 pin AA x1,5V
Sản phẩm đã bao gồm:Gioăng nối tường UF-104BWP (VU) và Van cảm ứng OKUV- 50SE

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files