Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Thiết bị vệ sinh mm
Depth mm
Height mm
Width mm

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files