BFV-8100B

Sen tắm gắn bồn

11,660,000 VND

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Tính Năng

Sử dụng vòi nóng lạnh.

Tải xuống

Cad Files

Installation Files

3d max files