KF-24FL

Giá, kệ, móc

2,280,000 VND

Inquiry

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 255mm
Height 0mm
Width 268mm

Features

Hộp xà phòng nước, gắn bàn
Chất liệu nhựa ABS mạ Cr-Ni (268x225)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files

KFV-25AY

Hộp xà phòng nước

2,070,000 VND

Inquiry

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 190mm
Height 0mm
Width 130mm

Features

Hộp xà phòng nước gắn tường
Chất liệu đồng mạ Cr-Ni

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files

Zoom meeting with our consultants
Bạn quan tâm sản phẩm gì?