FDV-12

Thoát sàn

300,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 70mm
Height 120mm
Width 120mm

Kích thước 120x120x70(mm) Đường kính ống thải chờ: Ø75 / Ø90 / Ø110mm Vật liệu: SUS304

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files