H-444V

Giá, Kệ, Móc

150,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 47mm
Height 103mm
Width 130mm

Kệ gương bằng sứ, thiết kế trang nhã, tuổi thọ cao, sức chịu tốt có thể đặt nhiều đồ

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files