H-445V

Giá, Kệ, Móc

230,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 50mm
Height 80mm
Width 625mm

Thanh treo khăn đơn, phù hợp với phòng tắm nhỏ, thiết kế giản dị, giá thành phù hợp với hộ gia đình nhỏ

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files