H-483V

Giá, Kệ, Móc

130,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 47mm
Height 95mm
Width 142mm

Kệ đựng ly bằng sứ, phù hợp với những phòng tắm trang nhã, tuổi thọ cao

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files