KF-24FL

Giá, kệ, móc

2,370,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 255mm
Height 0mm
Width 268mm

Hộp xà phòng nước, gắn bàn
Chất liệu nhựa ABS mạ Cr-Ni (268x225)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files