UF-3VS

Van xả bồn tiểu

2,760,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Thân van xả ấn của bồn tiểu
Tiết kiệm được 70% lượng nước xả khi sử dụng đồng bộ với van xả INAX

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files