L-288VC(chânchậu)

Chân chậu

770,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 460mm
Height 546mm
Width 563mm

Chân châu treo tường dáng ngắn, mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm

Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-288V (EC/FC), L-285V (EC/FC)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files