L-297VC(CHÂNCHẬU)

Chân chậu

960,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho phòng tắm
Gợi ý sản phẩm đi kèm:
Chậu rửa treo tường L-297V(EC/FC)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files