L-298VC(chânchậu)

Chân chậu

1,130,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 453mm
Height 785mm
Width 615mm

Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho phòng tắm

Gợi ý sản phẩm đi kèm:
Chậu rửa treo tường L-312V, AL-312V

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files