LF-7R-13

Vòi chậu nước lạnh

950,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Vòi nước lạnh, có thể nối với ống nước máy giặt

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files