LFV-1002S

Sen vòi đơn

2,670,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

VÒI CHẬU
Sử dụng nước nóng lạnh

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files