LFV-13B

Vòi chậu nước lạnh

1,120,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

VÒI CHẬU
Sử dụng nước lạnh

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files