LFV-2012SH

Sen vòi đơn

3,410,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

VÒI CHẬU ĐẶT BÀN
Sử dụng vòi nóng lạnh

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files