LFV-632S-2

Vòi chậu đặt bàn

3,790,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Sử dụng vòi nóng lạnh
Sản phẩm đã bao gồm ống xả thải

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files