LFV-632S

Sen vòi đơn

3,330,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Sử dụng vòi nóng lạnh
Sản phẩm chưa bao gồm ống xả thải

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files