LFV-P02B

Vòi chậu nước lạnh

3,830,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Vòi chậu ngắt nước tự động
Sự lựa chọn tối ưu cho các phòng vệ sinh công cộng

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files