JF-AB466SYX(JW)

Vòi bếp

10,360,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Vòi bếp đa năng ALL IN ONE
Đầu vòi kéo ra được
Có kèm 1 lõi lọc nước
Cổ ngổng cứng giúp tạo ra nhiều không gian rửa

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files