AC-618VN

Bàn cầu điện tử

106,210,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 635mm
Height 524mm
Width 375mm

Thiết kế kiểu không két nước (tankless) gọn gàng với hiệu quả xả mạnh mẽ, công nghệ vệ sinh và kháng khuẩn hàng đầu tạo không gian sạch sẽ và trong lành làm hài lòng mọi yêu câu về một sản phẩm bàn cầu tích hợp cao cấp

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files