AC-919R+CW-H17VN

Bàn cầu một khối kết hợp nắp rửa điện tử

19,020,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 654mm
Height 400mm
Width 778mm

Bàn cầu một khối xả hai cửa
Công nghệ xả 2 cửa ECO-X
Tiết kiệm nước với hai nút ấn xả 5.0L/3.5L (Đại/tiểu)
Hệ thống xả xi-phông
Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
Sản phẩm có màu trắng
Công nghệ AQUA CERAMIC

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files