C-504A+CW-S32VN-1

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ

5,740,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth mm
Height mm
Width mm

Nắp rửa CW-S32VN-1
Thiết kế hiện đại, lắp đặt với AC-969, AC-504 & C-504
Nắp và bệ ngồi kháng khuẩn
Hai đầu vòi riêng biệt, một đầu vòi dành riêng cho phụ nữ

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files