U-117V

Bồn tiểu nam

1,780,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 50mm
Height 269mm
Width 531mm

Bồn tiểu treo tường
Sản phẩm tiết kiệm nước với mức xả 2L, hiệu quả xả rửa tối ưu
Phù hợp với điều kiện áp lực nước thấp
Sản phẩm đã bao gồm gioăng nối tường UF-13AWP(VU)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files