U-431VR

Bồn tiểu nam

2,800,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 330mm
Height 250mm
Width 640mm

Bồn tiểu xả rửa bằng vành Rim
Đã bao gồm gioăng nối tường UF-13AWP(VU)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files