U-440V

Bồn tiểu nam

1,990,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

SPECIFICATIONS

Size & Proportions

Depth 75mm
Height 318mm
Width 500mm

Bồn tiểu xả rửa bằng vành Rim
Sản phẩm đã bao gồm gioăng nối tường UF-13WP(VU)

Downloads

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files