Các Giải Thưởng

Tại INAX, chúng tôi không ngừng nỗ lực giành được các giải thưởng thiết kế cộng đồng . Các sản phẩm của INAX được đánh giá cao ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Chúng tôi tin rằng việc được công nhận thông qua các giải thưởng thiết kế cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình là một phương thức hiệu quả xây dựng niềm tin và sự tin cậy của khách hàng.

BỘ LỌC

AQUA CERAMIC

AQUAFEEL

SATIS G type

SATIS G type

PREUS LS

Sensor integrated stall Urinal U-A11AP
(Bồn tiểu đứng gắn cảm biến U-A11AP)

Wash basin Counter

Public many functions Restroom
(Phòng vệ sinh công cộng đa năng)

L.C

CHROMARE / NORMARE

Heating Automatioc
(Vòi nhiệt tự động)