Tin Tức

BỘ LỌC

30 August 2023

INAX RA MẮT BÀN CẦU THÔNG MINH SARAS, TỐI ƯU CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

02 June 2023

LIXIL ĐẠT 20 GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ UY TÍN RED DOT VÀ IF DESIGN

30 May 2023

INAX won 3 "Red Dot (Product Design) and 2 iF Design Awards in 2023

LIXIL Corporation, maker of pioneering water and housing products, collected 7 Red Dot and 13 iF Design awards in  April. Out of 20, INAX won 3 Red Dot (product Design) and 2 iF Design awards.

15 March 2023

INAX THÔNG BÁO DỪNG NHẬN VÀ PHẢN HỒI TIN NHẮN THEO TEM XANH TRÊN SẢN PHẨM SEN VÒI