Các Giải Thưởng

Tại INAX, chúng tôi không ngừng nỗ lực giành được các giải thưởng thiết kế cộng đồng . Các sản phẩm của INAX được đánh giá cao ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Chúng tôi tin rằng việc được công nhận thông qua các giải thưởng thiết kế cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình là một phương thức hiệu quả xây dựng niềm tin và sự tin cậy của khách hàng.

BỘ LỌC

Resilience Toilet

Wall Hung Shower Toilet Remote Controller (354-1768)

Quick Tank System

Wall Hung Shower Toilet (YBC-P113PM-TU,CW-PD11QNEC-TU)

Sensor Integrated Wall Hung Urinal (YU-A21A,YU-A21A-TU)

CERAFINE

Basin for Brushing Teeth

Navish (battery-operated)

Eco Aqua Shower

Aqua POWER Showerhead

Uru-Tsuya Filtration System

All in One Filtration Faucet AJ-Type

Electricity-Generating Remote

Sound Decorator