Các Giải Thưởng

Tại INAX, chúng tôi không ngừng nỗ lực giành được các giải thưởng thiết kế cộng đồng . Các sản phẩm của INAX được đánh giá cao ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Chúng tôi tin rằng việc được công nhận thông qua các giải thưởng thiết kế cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình là một phương thức hiệu quả xây dựng niềm tin và sự tin cậy của khách hàng.

BỘ LỌC

S200 LINE Toilets

S200 LINE Collection

Toilet Remote Controller

AUTOMAGE GOOSENECK TYPE

AUTOMAGE MX

AUTOMAGE A

Eco aqua shower SPA

INAX Signature Elements and Reference Design

INAX Brand Design

AUTOMAGE GOOSENECK

AUTOMAGE MX

LUMISIS SERIES

SATIS S

AUTOMAGE A

TOILET REMOTE CONTROLLER

AUTOMAGE GOOSENECK

AUTOMAGE MX