Products

câu hỏi

Khi tiểu nam xảy ra hiện tượng rò nước, chảy liên tục, bạn hãy thử các đề xuất dưới đây để kiểm tra các khả năng có thể xảy ra và xử lý sự cố:
  1. Kiểm tra lưới lọc của van xả
Trong quá trình sử dụng trong thời gian dài hoặc nguồn nước không đảm bảo, lưới lọc của van tiểu có thể có cặn bẩn bám lại. Hãy tháo rời van lọc và vệ sinh với nước sạch và khăn mềm theo các bước hướng dẫn dưới đây. - Tháo Piston ra khỏi van tiểu - Vệ sinh lưới lọc
  1. Kiểm tra gioăng cao su của nút nhấn và pít tông (piston)
Các gioăng cao su là nơi dễ bị bám bẩn và hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Hãy kiểm tra và tháo gioăng cao su chốt nhấn kiểm tra và gioăng cao su piston để vệ sinh sạch sẽ. Nếu bị hư hỏng, hãy thay thế bằng gioăng mới.
  1. Kiểm tra đệm cao su trung tâm trên/ dưới
Hãy kiểm tra và tháo đệm cao su trung tâm trên/dưới vệ sinh sạch sẽ, nếu bị xước/ hỏng hãy thay thế
Khi tiểu nam xảy ra hiện tượng rò nước, chảy liên tục, bạn hãy thử các đề xuất dưới đây để kiểm tra các khả năng có thể xảy ra và xử lý sự cố:
  1. Kiểm tra lưới lọc của van xả
Trong quá trình sử dụng trong thời gian dài hoặc nguồn nước không đảm bảo, lưới lọc của van tiểu có thể có cặn bẩn bám lại. Hãy tháo rời van lọc và vệ sinh với nước sạch và khăn mềm theo các bước hướng dẫn dưới đây. - Tháo Piston ra khỏi van tiểu - Vệ sinh lưới lọc
  1. Kiểm tra gioăng cao su của nút nhấn và pít tông (piston)
Các gioăng cao su là nơi dễ bị bám bẩn và hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Hãy kiểm tra và tháo gioăng cao su chốt nhấn kiểm tra và gioăng cao su piston để vệ sinh sạch sẽ. Nếu bị hư hỏng, hãy thay thế bằng gioăng mới.
  1. Kiểm tra đệm cao su trung tâm trên/ dưới
Hãy kiểm tra và tháo đệm cao su trung tâm trên/dưới vệ sinh sạch sẽ, nếu bị xước/ hỏng hãy thay thế