KF-5075VA

Gương

950,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth 510mm
Height 760mm
Width 5mm

Gương tráng bạc
Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files