KF-744V

Kệ xà phòng

1,100,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth 44mm
Height 107mm
Width 186mm

Kệ xà phòng

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files