OK-100SET(A/B)

Van xả bồn tiểu

15,400,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Bộ cảm ứng bồn tiểu
Sử dụng 4 pin: 1,5V x AA, dùng được 2 năm
Trường hợp pin yếu, đèn sẽ phát sáng 5 giây
Bộ điều khiển lắp đặt bên trong sẽ tính lượng nước xả mỗi lần tùy cường độ sử dụng
Khoảng cách cảm biến: Trong phạm vi 500mm
Trường hợp không sử dụng trong vòng 8 giờ, nước sẽ tự động xả 1 lần
Chỉ sử dụng nước máy (không sử dụng nước giếng)
Áp lực nước 07~76kgf/cm2

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files