OKUV-120S(A)

Van xả bồn tiểu

7,020,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Van xả cảm ứng:
Sử dụng 4 pin: 15V x AA
Bộ điều khiển lắp đặt bên trong sẽ tính lượng nước xả mỗi lần tùy cường độ sử dụng
Khoảng cách cảm biến: trong pham vi 500 mm
Chỉ sử dụng nước máy
Áp lực nước: 007 - 075 Mpa

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files