LFV-632S

Sen vòi đơn

3,330,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Sử dụng vòi nóng lạnh
Sản phẩm chưa bao gồm ống xả thải

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files