LFV-7100B

Sen vòi đơn

9,230,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Vòi cho chậu 3 lỗ

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files