LFV-8000S

Sen vòi đơn

4,850,000 VND

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Tính Năng

SEN VÒI
Sử dựng nước nóng lạnh

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files