BFV-635S

Sen tắm

13,200,000 VND

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth 542mm
Height 1245mm
Width 326mm

Tính Năng

SẮP RA MẮT

Tải xuống

Installation Files