HOSOWARI BORDER

Thiết kế dạng ống phô bày hiệu ứng bóng râm vượt xa những ranh giới gạch

3,250,000 VND/M²

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Tính Năng

  • Thi công bằng keo egr
  • Khả năng chống tia tử ngoại cao
  • Khả năng chống thấm cao
  • Khả năng chống xước cao
  • Khả năng chống hoá chất cao
  • Khả năng chống cháy cao
  • Dễ dàng vệ sinh
Màu Sắc

HAL-20BN/HB-1

HAL-20BN/HB-1

HAL-20BN/HB-2

HAL-20BN/HB-2

HAL-20BN/HB-3

HAL-20BN/HB-3

HAL-20BN/HB-4

HAL-20BN/HB-4

HAL-20BN/HB-5

HAL-20BN/HB-5

HAL-20BN/HB-6

HAL-20BN/HB-6

HAL-20BN/HB-7

HAL-20BN/HB-7

Quy Đổi

Bảng quy đổi khối lượng gạch theo m2 ra thùng. Vui lòng nhập khối lượng gạch theo m2, để nhận được chính xác số lượng thùng tương ứng.

* For series with multiple shapes, please select model number before input area.

0 thùng=  m2x /