https://inax-vn.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/tile/products/anhmoi/1300X1300-01.jpg
ECOCARAT PLUS RIBMIX

ECP-303/RBM1N

Một thiết kế pha trộn các hoa văn tinh tế taọ nên một không gian độc đáo

2,900,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://inax-vn.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/tile/products/anhmoi/1300X1300-01.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 18.1 kgmm
Width 22mm
Technology text 5.5 mmmm

303 x 303 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files