https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/VELE.jpg

ECOCARAT PLUS VELE

Một thiết kế với phù điêu tròn tạo ra những đường nét tinh xảo

3,900,000 VND/M2

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/VELE.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 12.5 kgmm
Width 48mm
Technology text 4.5 & 8.5 mmmm

Tính Năng

30.3 x 30.3 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files