https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/ROUGH+SHAWN.jpg
ECOCARAT PLUS ROUGHSAWN

ECP-275NET/RGS1

Gạch được chạm khắc như những mảnh gỗ đã được cắt thô. Đề xuất cho không gian yên tĩnh như phòng ngủ

3,700,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/ROUGH+SHAWN.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 12.2 kgmm
Width 48mm
Technology text 6.0 & 8.5 mmmm

24.25 x 74.75 mm

Tải xuống

Cad Files

Installation Files

3d max files