https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/PEARL+MASK.jpg
ECOCARAT PLUS PEARL MASK

ECP-60NET/PMK11

Những bức tường đẹp được tạo ra từ sự óng ánh như ngọc trai và bóng đổ

3,900,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/PEARL+MASK.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 11.5 kgmm
Width 11mm
Technology text 5.5 & 8.5 mmmm

60.6 x 60.6 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files