https://inax-vn.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/tile/products/anhmoi/stonegrace+-1300x1300.jpg
ECOCARAT PLUS STONE GRACE

ECP-630/STG-1N

Mô phỏng bề mặt sa thạch, tạo nên một không gian đẳng cấp

4,500,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://inax-vn.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/tile/products/anhmoi/stonegrace+-1300x1300.jpgmm
Depth 5.6mm
Height 16.5 kgmm
Width 7mm
Technology text 7.0 mmmm

302 x 605 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files