https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/ROUGH+QUARTZ.jpg
ECOCARAT PLUS ROUGH QUARTZ

ECP-375-RTZ1N

Phù hợp với những không gian sang trọng nhờ vào từng viên gạch có bề mặt lập thể được sắp xếp ngẫu nhiên

4,500,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/ROUGH+QUARTZ.jpgmm
Depth 45.2mm
Height 12.6 kgmm
Width 11mm
Technology text 6.5 & 9.0 mmmm

302 x 74.75 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files