C-108VA

Bàn cầu 2 khối

2,480,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth 770mm
Height 696mm
Width 370mm

Bàn cầu 2 khối
Hệ thống xả thẳng, kỹ thuật xả xoáy xả bay mọi chất bẩn
Tiết kiệm với hai mức xả 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu)
Nắp đóng thường cứng cáp
Sản phẩm có màu trắng
Sản phẩm chưa bao gồm van chặn nước
Kích thước: 370 x 696 x770 mm

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files